آموزشگاه نخل سبز

کارشناسی ارشد

دانشجویان رشته معماری پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی معماری می توانند برای ادامه تحصیل در رشته معماری با گرایش های مختلف اقدام نمایند این نکته را بدانیم که تا مقطع کارشناسی مباحث بیشتر آموزشی بوده تا پژوهشی اما در مقطع ارشد تقریبا مباحث آموزشی و پژوهشی با هم برابری می کنند  .در این مقاطع دانشجویانی که اقدام به تهیه مقالات isi می نمایند به موفقیت چشمگیری دست پیدا خواهند کرد. جالب است بدانیم   در دانشگاههای معتبر  زبان انگلیسی  اهمیت بالایی دارد (تدریس و مطالعه بعضی از جزوات به زبان انگلیسی است ) لذا توصیه می شود دانشجویان کارشناسی نسبت به تقویت زبان انگلسی خود اقدام می نمایند.

دانشجویان می توانند در گرایش های زیر اقدام به تحصیل نمایند :

1- گرایش معماری - معماری

دروس این رشته بسیبار نزدیک به دروس ارائه شده مقطع کارشناسی می باشد با این تفاوت که این دروس در این مقطع با جزئیات و به صورت تخصصی تر ارائه می شود .

-گرایش معماری - معماری خود دارای شاخه های زیر می باشد :

گرایش معماری پایدار،گرایش فناوری ، گرایش مسکن ،گرایش فنی ،گرایش طراحی فضاهای آموزشی و فرهنگی ،گرایش فضاهای درمانی و بهداشتی .

2- معماری داخلی :

رشته معماری داخلی با هدف بهینه سازی و توجه ویژه به طراحی فضاهای داخلی ساختمان ها با کاربری های مختلف دانشجویان را آماده می سازد .

3-باز سازی پس از سانحه :

در این گرایش بازسازی پس از سانحه دانشجویان نه تنها با انواع سوانح طبیعی آشنا می شوند بلکه موقعیت حادثه یافته در سه مقطع زمانی قبل و بعد و زمان وقوع حادثه بحران موجود می پردازد.

تاکید اصلی دوره بر موضوع تغییر و تحول مجتمع های زیستی به عنوان مفهومی پویا بوده که مجموعه ای از فرآیند فعالیت های جامعه شناسی ،روانشناسی ،اقتصادی و فنی ،ساختمانی و زیست محیطی را در بر می گیرد .در این رشته به تامین سرپناه اضطراری پس از سانحه ،چه در زمان امداد اولیه و چه در زمان سامان دهی و با نام اسکان موقت و چه در هنگام بازسازی و اسکان دائم توجه می شود .

از مباحث مورد توجه در این رشته ؛مباحث مقاوم سازی هم بناهای موجود هم بناهای آسیب دیده مورد آموزش و پژوهش قرار می گیرد .

4-معماری منظر 

همانگونه که از نام معماری منظر مشخص است این رشته به زیباسازی و ساماندهی فضاهای بیرونی بناها چه از لحاظ 

زیست محیط و چه از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی  و با نگاه ویژه به اقلیم و زیبایی های اقلیمی در سرمین های مختلف توجه  دارد  .

این تخصص یک تخصص میان رشته ای که ریاضیات و علوم مهندسی ،هنر ،تکنولوژی ،علوم اجتماعی ،سیاست و فلسفه را شامل می شود . فعالیت یک معمار منظر از طراحی محوطه های مسکونی تا طراحی های زیر  ساخت های شهری و ... می باشد .

5- مدیریت پروژه و ساخت 


,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX