آموزشگاه نخل سبز

درک عمومی معماری

درک عمومی معماری به مباحثی همچون :

اقلیم و معماری :  اقلیم ،مبانی و تاثیر آن بر معماری ،انتقال حرارت ،همرفت ،پدید آمدن فصول ،اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی ،طول و عرض جغرافیایی ،نمودار حرکت خورشید (نقاله خورشیدی)،دیاگرام حرکت خورشید،ترسیمات اقلیم،رطوبت ،میزان بارش ،باد ،پهنه بندی اقلیمی ایران ، اقلیم گرم و خشک ،بافت شهری  و روستایی فرم بنا ،نوع مصالح بادگیر ،عملکرد بادگیر ،اقلیم خشک و مرطوب ،شناشیر ،شودان ،کرانه جنوبی دریای مازندران (معتدل و مرطوب )بافت شهری و روستایی ،بازار در اقلیم های مختلف ،

ابنیه های سنتی :ویژگی های کلی میدان ،نمونه موردی فصای حرکتی ،مساجد چهار طاقی ،مساجد چهار ایوانی ،گنبدها ،بررسی موردی مساجد ،کاروانسرا 

معماری  روستایی ایران  : عوامل موثر در شکل گیری کالبد روستا ،عوامل موثر در معماری روستایی ،نقش تولید زراعی و دامی تیپولوژی روستا ها ،روستای پراکنده ،چاه ،تاسیسات آبی ،باد ،مصالح و سیستم های ساختمانی 

سواد بصری :هنرهای بصری زیبا و کاربردی ،دانش بصری و زبان کلامی ،نقطه خط ،سطح حجم ، تعادل ،بازنمایی ،تنش ،سمبلیسم ،تجرید ،تعامل بین سه سطح ،کنتراست و هارمونی 

تکنیک های بصری کاربردی ، تعادل و نایایداری ،صرفه جویی و سخاوت ،بی طرفی و تاکید ،تلویح،شفافیت ،تکرار و سست پیوندی ،سبک بصری ،پریمتیو یسم یا بدوی ،فنون سبک بدوی ،اکسپرسیونیسم ،کلاسیک ،تکنیک های سبک تزیینی ،کارکرد و پیام ،مجسمه سازی ،تصویرپردازی ،طراحی گرافیکی ،طراحی صنعتی،تکرار 

 ،پرسپکتیو ،سایه و انعکاس :چهار زاویه پرسپکتیو ،پرسپکتیو یک نقطه ای ،ترسیم خیابان در پرسپکتیو یک نقطه ای ،نحوه پرسپکتیو دو نقطه ای 

پرسپکتیو دو نقطه ای موازی ،قوانین تالس ،سایه روی نما ،سایه دو دیوار روی هم ،انعکاس در آب ،بازتاب های زاویه دار

 مبانی نظری : 

رویکرد تاریخی به نظریه معماری ،رویکرد فلسفی به نظریه معماری ،رویکرد طراحی معماری ،رویکرد فرهنگی -اجتماعی ،رویکرد معنا گرا ،رویکرد فرم گرا ،رویکرد فضا گرا ،رویکرد تکنولوژیگرا ،رویکرد طبیعت گرا ،معماری بیونیک ،

برای دریافت مقالات و کتاب ها ی مربوط به مباحث بالا می توانید به کانال تلگرام مراجعه کنید .,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX