آموزشگاه نخل سبز

ضوابط شهرداری

ضوابط شهرداری  شامل موارد زیر می باشد :

طرح تفصیلی تهران ،آشنایی با طرح جامع ،مباحث مقررات ملی ساختمان ،و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و قوانین و بخشنامه های مربوط به شهرداری های مناطق  مخلف تهران.

,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX