آموزشگاه نخل سبز

فا زیک و فاز دو و نکات اجرایی 

نقشه های فاز یک چیست ؟

نقشه های فاز یک : ترسیم دقیق نقشه ها با مقیاس 1:50یا 1:100 می باشد . 

بعد از تکمیل نهایی و قطعی طرح ،نقشه های ساختمان را به طور دقیق با مقییاس 1:50 یا 1:100 ترسیم می کنند . نقشه هایی که ویژگی های معماری از قبیل نحوه استقرار و روابط فضا ها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می دهد .

این نقشه ها برای معرفی ساختمان و طرح به کار فرما و استفاده کننده ها و اخذ نظر آن ها استفاده می شوند . از نقشه های فاز یک می توان اجرای سازه و تاسیسات ساختمان را ارزیابی و زمان اجرای پروژه را برآورد نمود . نقشه های فاز یک مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کار فرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران هستند به این دلیل دقت در کیفیت ترسیمات و اراثه درست طرح اهمیت زیادی دارد .

با توجه به این که همگان نمی توانند نقشه های فنی را درک کنند ،از ماکت و ترسیمات سه بعدی و بهره گیری از امکانات رنگ . سایه روشن ،استفاده می کنند که پروژه ملموس و قابل درک باشد .

برای تفهیم طرح به دیگران ،ترسیم ،اراثه دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت ماکت ،اهمیت به سرایی دارد . در این مرحله کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص می دهند و در مراحل بعد ،آنها را اصلاح می کنند . به همین دلیل ،سرنوشت هر طرحی ،به نحوه ی ترسیم و ارائه ی آن بستگی دارد .

ارائه نقشه های فاز یک معماری ،اغلب برای ایجاد حس عمق در پلان ،داخل دیوار را ر رنگ می کنند و مبلمان فضاها را برای قابل درک تر شدن فضاها ،ترسیم می کند .


نقشه های فاز دو چیست ؟

نقشه های فاز یک ساختمان دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان را ندارند . برای مثال ،در آن نوع فونداسیون ها ،ابعاد ستون ها ،مسیر لوله ها ،جنس دیوار ها ،جنس و جزئیات درها و پنجره ها ،مصالح کف سازی ،محل استقرار لامپ ها و ..  . . مشخص نشده است . از این رو ،برای اجرای هر ساختمان با بهره گرفتن از نقشه های فاز یک ،نقشه های اجرایی (فاز دو ) آنرا تهیه می نمایند . نقشه های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

جدول نازک کاری 

پلان اندازه گیری 

پلان کف سازی  و مبلمان 

پلان سقف کاذب 

پلان تیپ بندی  در و پنجره و ارجاعات 

پلان نعل درگاه 

پلان فونداسیون و کرسی چینی 

پلان تیر ریزی

سایت پلان 

پلان فاز دو بام 

پلان تاسیسات مکانیکی 

پلان تاسیات الکتریکی 

برش های فاز دو 

نماها 

بزرگنمایی سرویس بهداشتی 

بزرگنمایی پله 

تیپ بندی در و پنجره 

جزییات اجرایی خاص پروژه  که دقیقا مرتبط ب.ا همان پروژه باشد .

اراثه جزثیات عمومی 

نمونه نقشه فاز یک و فاز دو 
,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX