آموزشگاه نخل سبز

طراحی نما

در ساختمان سازی به سوی  بیرونی یک ساختمان نما گفته می شود . در طراحی ساختمان نما مهم ترین بخش به شمار می رود زیرا نما جارجوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را نشان می دهد،بسیاری از نماها ارزش تاریخی دارند و در کشورهای گوناگون قوانین سخت گیرانه ای در مورد موضع تغییر نما وجود دارد که برخی از این قوانین هرگونه دگرگونی در نماهای تاریخی را ممنوع می کند .

در معماری سنتی ایرانی ،آرایشی که پس از پایان کار ساختمان بر آن  بیافزاید  را آمود می گویند مانند تزیین الحاقی ،نماسازی سنگی یا آجری ،کاشیکاری و گچبری . نمای ساختمان شامل دو سوی اصلی ساختمان یا بیشتر ،قسمت ورودی پشت بام و ورودی اصلی  ساختمان شامل دو سوی اصلی ساختمان یا بیشتر ،قسمت ورودی پشت بام و ورودی اصلی ساختمان بسته به شکل و نوع زمین می باشد در اغلب کشورها طراحی و ساخت این قسمت ها برای همخوانی نما با بافت قالب زیر نظر ازمان های شهری  صورت می گیرد .
,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX