آموزشگاه نخل سبز

نظام مهندسی

نطام مهندسی ویژه معماران در سه رشته معماری اجرا و معماری نظارت و معماری طراحی برگزار می گردد.
سازمان نظام مهندسی در سال دوبار اقدام  به برگزاری این آزمون می نماید .
منابع آزمون به شرح زیر می باشد .
رشته معماری (طراحی)
بحث سوم :حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (1395)
مبحث  چهارم (الزامات عمومی ساختمان )(1392)
مبحث هشتم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان با مصالح بنایی (1392)
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانهای با مصالح بنایی )(1392)
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )،(فقط ضوابط مربوط به طراحی )(1392)
مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا )(1390)
مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )(1389)
مبحث بیستم (علاثم و تابلوها)(1384)
مبحث بیست  و یکم (پدافند غیرعامل )(1395)
 مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری 
مبانی طراحی معماری 
جزئیات اجرایی ساختمان 
ضوابط بلند مرتبه سازی 
ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین  برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد .
تذکر :منطور از مباحث ،مباحث مقررات ملی ساختمان می باشد .

رشته معماری (نظارت )

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن (1390) 

مبحث دوم (نظامات اداری )(1384)

مبحث سوم : (حفاطت ساختمان ها در مقابل حریق )(1395)

مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان )1392

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی )1392

مبحث هفتم (پی و پی سازی )(1392)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی )

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه )ویرایش چهارم ،جاپ دوم به بعد (1392)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی )-(1392) به همراه غلطنامه مربوطه 
مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها أ)1392
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاطت کار در حین اجرا )(1392)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )فقط ضوابط مربوط به طراحی (1392)
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی )1389

مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا )(1390 )

مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )

مبحث بیستم (علائم و تابلوها)
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) 
مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)
• مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵

• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *
• روشها و مسائل اجرايي*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
• مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان
• راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۲)براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
,کلاس های رایگان

شروع دوره 3d max از 24 آذر

برای اطلاع از کلاس های رایگان با شماره 88177892 تماس بگیرید

آموزش V-RAY


3D MAX